RK Slovenije
Območno združenje Kamnik

Ljubljanska cesta 1
SI-1241 Kamnik
Tel: 01 831 16 97
Fax: 01 831 16 97
E-pošta: kamnik.ozrk@ozrks.si
Upravljanje piškotkov

Uradne ure:

Ponedeljek: 9:00-12:00
Sreda: 10:00-12:00 ter 14:00-16:00
Petek: 9:00-12:00

Namenitev dela dohodnine za donacije

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov.

Več o tem lahko preberete na spodnji povezavi:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Z vašo odločitvijo podpirate organizacijo, ki izvaja številne prostovoljske programe, s katerimi se zavzemamo za zaščito življenja, zdravja in zagotavljanje spoštovanja človekovega dostojanstva (npr. izobraževanja za pravilno ukrepanje ob nesrečah, vodenje in izobraževanje skupin za nudenje psihosocialne pomoči prebivalcem v stiski, programi krepitve vključenosti in razvoja socialnih kompetenc ljudi, ki se soočajo z materialno in socialno ogroženostjo, preventivne delavnice prve pomoči v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah, programi za spodbujanje krvodajalstva ter darovanja organov in tkiv in še mnogo drugih preventivnih aktivnosti).

 

Podeli:

HUMANITARNA POMOČ

Kamnik je pred kratkim pretresel tragični dogodek, v katerem je umrla mamica dveh deklic. Deklici sta v začasnem skrbništvu pri teti. Odločili smo se, da deklicam pomagamo z zbiranjem finančnih sredstev, zato vas zaprošamo, da po svojih zmožnostih donirate na transakcijski račun RKS OZ Kamnik številka: SI56 0231 2001 1158 889 s kodo namena CHAR ter z obveznim pripisom: ANJO in DUNJO ILIKIĆ


Zahvaljujemo se vam za kakršenkoli prispevek.

 

Podeli:

KORONAVIRUS

V kolikor se nahajate v hudi materialni stiski, lahko pokličete na telefonsko številko: 01 8311 697

oziroma na telefonsko številko: 08 2005 774 (NAMENJENA ZA NUJNE PRIMERE!)

Če želite poststi prostovoljec, in pomagati na RKS OZ Kamnik izpolnite obrazec na spodnji povezavi

http://bit.ly/RKSProstovoljstvo

Pomoč potrebujejo številni okoli nas. Ne spreglejmo jih!

Pomoč potrebujejo številni okoli nas. Ne spreglejmo jih!] Občina Kamnik se je skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in Območnim združenjem Rdečega križa Kamnik odločila za odprtje posebnega računa za zbiranje donacij, katerega namen je blažitev posledic epidemije koronavirusa in pomoči potrebnim. V zadnjih dneh smo prejeli kar nekaj telefonskih klicev posameznikov,  o tem, kako lahko donirajo finančna sredstva tistim, ki to potrebujejo. Iz teh razlogov smo se torej odločili, da odpremo donacijski račun.

 

Sredstva lahko donirate na transakcijski račun Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik, in sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 s kodo namena CHAR ter z obveznim pripisom namena: KORONAVIRUS 2020.

Vsa zbrana sredstva bodo razdeljena s strani za to ustanovljene strokovne skupine, ki jo bodo sestavljali predstavniki Občinske uprave Občine Kamnik, Občinskega sveta Občine Kamnik, Centra za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik, strokovnih služb osnovnih šol ter Območnega združenja Rdečega križa Kamnik. Skupino bo s sklepom imenoval župan Matej Slapar.

Prav tako se bo na sedežu Rdečega križa Kamnik na Ljubljanski cesti 1 v Kamniku v tem času zbiralo prehranske izdelke z daljšim rokom uporabe, ki se bodo potem tudi razdeljevali ogroženim občankam in občanom.

Podeli:

OBVESTILO UDELEŽENCEM PRVE POMOČI

Udeleženci tečajev za opravljanje prve pomoči morajo slediti navodilom, ki so v rubriki na naši spletni strani pod PRVO POMOČ.

Pred izvedbo tečaja morajo izpolniti priložen obrazec o zdravstvenem stanju in ga prinesejo pred pričetkom izobraževanja. Brez izpolnjenega vprašalnika ni mogoče pristopiti k tečaju PP. Prav tako je prepovedan vstop osebam, ki kažejo znake prehladnih obolenj, kašljajo, kihajo zaradi epidemiološke slike in posledično pogojev, ki so navedeni na spletnih straneh NIJZ.

Pred pričetkom tečaja iz prve pomoči bomo vsem udeležencem izmerili telesno temperaturo zato prosimo, da udeleženci pristopijo na tečaj cca 10 minut pred pričetkom tečaja!

(priporočila MZ in NIJZ ter RKS)

 

Podeli:

sprejemanje rabljenih oblačil

SPREJEMANJE RABLJENIH OBLAČIL POTEKA VSAKO DRUGO SREDO V MESECU, MED 10 IN 12 URO, TER 14 IN 16:00 URO, IZJEMOMA PA PO PREDHODNEM DOGOVORU NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 08 2005 774.

KDAJ:          v ponedeljkih med 9. in 12. uro
                   v sredah med 10. in 12. uro
                   v petkih med 9. in 12.  uro

                   Navedene uradne ure so tudi uradne ure za informacije

                   preko telefona.
     
LOKACIJA:     skladišče OZRK Kamnik
                    (zraven Glasbene šole in Zavoda za zaposlovanje)

                   V kolikor skladišče v zgoraj navedenih urah  ni odprto, pokličite na       01 8311 697, da opravimo prevzem.

Oblačila naj bodo čista, nepoškodovana, zložena v kartonaste škatle.

Naprošamo vas da, neuporabnih umazanih in strganih oblačil ne nosite.

Oblačil ne puščajte pred skladiščnimi prostori.

e-pošta: kamnik.ozrk@ozrks.si

        PREVZEM OBLAČIL

 

PROSIMO, DA NAM OBLAČILA, KI JIH NE POTREBUJETE VEČ NE PUŠČATE PRED VRATI.

 

ZA PREVZEM PREDHODNO POKLIČITE ŠT; (01) 8311 697 V ČASU URADNIH UR.

PONEDELJEK, SREDA IN PETEK MED 9.00 IN 12.00 URO, V SREDO TUDI OD 14-15.30 URE.

 

V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 SE MORAJO OBLAČILA SKLADIŠČITI POD POSEBNIMI POGOJI, ZATO JE NUJNO DA PRED ODDAJO OBLAČIL POKLIČETE, DA SE DOGOVORIMO ZA PREVZEM V SKLADU IN Z MERILI  NIJZ.

 

         

                                                                                                            RKS Območno združenje Kamnik

V  Kamniku dne, 14.05. 2020

 
 
  

 

Podeli:

razdeljevanje humanitarne pomoči

RAZDELJEVANJE POMOČI

KDAJ:            enkrat na mesec, DRUGA SREDA V MESECU
                     med 10. in 12. ter 14. in 16. uro.

Upoštevamo pravila socialnega distanciranja, kar pomeni, da se brez potrebe ne družimo z osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo na razdaljo 1,5 m, obvezna je uporaba zaščitnih mask!

Odprto bo tudi skladišče z oblačili!               
     
LOKACIJA:      skladišče OZRK Kamnik
                     (zraven Glasbene šole in Zavoda za zaposlovanje)

PREJEMNIKI:   socialno ogroženi občani občin Kamnik in Komenda,
                     ki so izpolnili vlogo za dodelitev pomoči in na podlagi
                     zahtevanih dokazil upravičenost do pomoči
     

VLOGA:           prevzamete jo v pisarni OZ RK Kamnik,
                     Ljubljanska 1, v času uradnih ur
 

CENZUS ZA DODELITEV: 400 EUR / 1 oseba

                                      200 EUR / družinski član

V kolikor doživite elementarno nesrečo, ali ste v hudi materialni stiski vam neglede na cenzus lahko ponudimo pomoč v hrani ali oblačilih. Predhodno nas obvestite na telefonsko številko: 01 831 16 97

Upravičenci morajo vloge skupaj z dokazili za dodelitev humanitarne pomoči posredovati najkasneje do DO ODPREVE UKREPOV VLADE RS (Covid 19).

OBVEZNA DOKAZILA: potrdilo iz gospodinjske evidence - Upravna enota Kamnik, ODD notranje zadeve, dovoljenje za stalno bivanje v RS - tujci UE, vsi redni in občasni dohodki in prejemki družine v zadnjih dveh mesecih (pokojnina, odločba o denarni socialni pomoč CSD, dohodki iz dejavnosti KD FURS (ob sredah na občini Kamnik), dohodki po zakonu o socialnem varstvu, starševstvu v primeru več otrok, evt. priporočilo CSD, brezposelne osebe morajo vlogi priložiti prijavo na zavodu o zaposlovanju za vse osebe, ki so delovno aktivne

Osebe, ki ne prinesejo vseh potrebnih dokazil RKS OZ Kamnik ne bo mogel obravnavati, saj bo vloga nepopolna.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev za dodelitev humanitarne pomoči je potrebno dostaviti v pisarno RKS Območno združenje Kamnik, Ljubljanska 1, v času uradnih ur, do vključno 02.10.2020. Osebe, ki ne bodo dostavile potrebnih dokazil in nove vloge bodo črtane s seznama prejemnikov humanitarne pomoči.

Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bistvene za dodelitev pomoči morajo upravičenci sporočiti v 15 dneh od nastale nove okoliščine na RKS območno združenje Kamnik.

RKS Območno združenje Kamnik obvešča, da lahko tisti socialno ogroženi prebivalci občin Kamnik in Komenda, ki jim Center za socialno delo v celoti odreče dodatek oziroma izredno socialno pomoč ali minimalno presegajo cenzus, z vlogo zaprosijo za nakup šolskih potrebščin. O vlogi bo odločala Komisija za socialna vprašanja Območnega združenja Rdečega križa Kamnik.

                    

Podeli:

Poslanica RKS

Resnični junaki našega časa


Poslanica predsednice RKS ob Svetovnem humaniatrnem dnevu

V počastitev dela humanitarnih delavcev, aktivistov in prostovoljcev po vsem svetu ter spomina na humanitarne delavce, ki so izgubili življenje med opravljanjem službenih dolžnosti, je bil 19. avgust določen leta 2008 za mednarodni dan humanitarnosti. Generalna skupščina ZN se je za ta datum odločila, da bi obeležila spomin na 19. avgust 2003, ko je bilo med bombnim napadom na hotel Canal v Bagdadu v Iraku ubitih 22 ljudi, vključno z glavnim humanitarcem v Iraku Sergiom Vieira de Mello.  Vse do danes je pri opravljanju humanitarnega dela življenje izgubilo še veliko dobrih ljudi. Samo v letu 2019 so  po svetu so napadli 483 humanitarnih delavcev: 125 je bilo ubitih, 234 ranjenih in 124 ugrabljenih v skupno 277 ločenih nezgodah.

Na ta dan obeležujemo spomin na humanitarne delavce, ki so med opravljanjem dela izgubili življenje; izrekamo priznanja humanitarnim delavcem, ki opravljajo svoje delo ter krepimo zavedanje javnosti o pomenu humanitarnega delovanja in mednarodnega sodelovanja.

Svetovni humanitarni dan letos obeležujemo v okoliščinah, ko se svet v zadnjih mesecih še naprej bori proti pandemiji covida-19 in humanitarci tudi pri nas premagujmo ovire brez primere, da bi pomagali ljudem.  Humanitarci premagujejo neslutene ovire zaradi pomanjkanja dostopa in omejitev, ki jih postavljajo vlade po vsem svetu, da še naprej rešujejo in ščitijo življenja, kljub reševanju konfliktov, negotovosti, pomanjkanju dostopa in tveganj, povezanih s covidom-19.

Svetovna organizacija in Mednarodno združenje Rdečega križa in Rdečega polmeseca v letošnji kampanji ob svetovnem humanitarnem dnevu predstavljata navdihujoče osebne zgodbe humanitarcev, ki med pandemijo covida-19 zdravijo in preprečujejo covid-19, zagotavljajo hrano ranljivim ljudem v stiski, ženskam in dekletom zagotavljajo varne prostore; pomagajo pri porodih, se borijo proti kobilicam in vodijo begunska taborišča.

Vsem požrtvovalnih humanitarcem po svetu in še posebej mnogim, ki si v naši sredi po svojih močeh prizadevajo lajšati stiske ljudi v za nas novih, nepredvidljivih okoliščinah izražam globok poklon in se jim zahvaljujem za njihovo resnično junaško delovanje.

 

 

 

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Kamnik